పెట్రోల్ బంక్ లో క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డులు వాడుతున్నరా ?

271

పెట్రోల్ బంక్ లో క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డులు వాడుతున్నరా ? అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోండి..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..