ప్రతి ఒక్కరికి నెల నెలా 3 వేలు వస్తుంది

152

కేంద్రప్రభుత్వం సరికొత్త పధకం
ప్రతి ఒక్కరికి నెల నెలా 3 వేలు వస్తుంది
ఎలా Apply చేయాలి ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..