మోడీ కొత్త రూల్ జనవరి 1 లోగా ఆధార్ కార్డ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పని చేయాలి

259

మోడీ కొత్త రూల్
జనవరి 1 లోగా ఆధార్ కార్డ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పని చేయాలి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..