ఖరీదైన ఫోన్లు తక్కువ ధరకే అద్దెకు ఇస్తున్నారు

333

తక్కువ ధరకే ఖరీదైన ఫోన్లు అద్దెకు, వాడిన తర్వాత నచ్చకపోతే తిరిగి ఇచ్చేయొచ్చు

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..