రూ.1199/- కే కొత్త ఫీచర్ ఫోన్… Youtube లో కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్

373

డిసెంబర్ 31 తరువాత డెబిట్ కార్డులు వాడకూడదు
రూ.1199/- కే కొత్త ఫీచర్ ఫోన్
Youtube లో కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్
Kimbho Messenger మళ్ళీ వాయిదా

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..