ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ వచ్చేసాయి.. ఇక Laptops ఉండవు

204

ఫోల్డబుల్ ఫోన్స్ వచ్చేసాయి.. ఇక Laptops ఉండవు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..