జియో ఫోన్ 2 బుకింగ్ డేట్.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి ?

339

జియో ఫోన్ 2 బుకింగ్ డేట్.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి ? పూర్తి వివరాలు..

ఎలా ఆర్డర్ చెయ్యాలి?

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..