మీరు జియో వాడుతున్నారా ? అయితే మీ ఫోన్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి..

177

మీరు జియో వాడుతున్నారా ?
అయితే మీ ఫోన్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి.. లేకపోతే చాలా నష్టపోతారు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..