జియో కస్టమర్లకు పండగే మీ ఇంటికి జియో గిగా ఫైబర్..

59

జియో కస్టమర్లకు పండగే
మీ ఇంటికి జియో గిగా ఫైబర్..
ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ
ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవిగో..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..