జియో నుంచి కొత్త 5G ఫోన్.. రూ.1500 మాత్రమే

322

జియో నుంచి కొత్త 5G ఫోన్..
రూ.1500 మాత్రమే
ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..