ఇక నుంచి ATM కార్డ్స్ లేకపోయినా 1 నిమిషం లో డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు

146

SBI బంపర్ ఆఫర్..
బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటే చాలు
ఇక నుంచి ATM కార్డ్స్ లేకపోయినా 1 నిమిషం లో డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..