మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీ నెంబర్ ని బ్లాక్ చేసినా కూడా కాల్స్ చేయడం ఎలా ?

265

మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీ నెంబర్ ని బ్లాక్ చేసినా కూడా కాల్స్ చేయడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..