మీరు ఏ App ఓపెన్ చేసినా Background లో మీకు నచ్చిన ఫోటోని సెట్ చేసుకోవడం ఎలా ?

143

మీరు ఏ App ఓపెన్ చేసినా Background లో మీకు నచ్చిన ఫోటోని సెట్ చేసుకోవడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..