మీ మోబైల్ Dailpad లో మీకు నచ్చిన ఫోటోని సెట్ చేయడం ఎలా ?

382

మీ మోబైల్ Dailpad లో మీకు నచ్చిన ఫోటోని సెట్ చేయడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..