ఏ App ఓపెన్ చేసినా Background లో మీకు నచ్చిన Image ని సెట్ చేసుకోవడం ఎలా ?

222

ఏ App ఓపెన్ చేసినా Background లో మీకు నచ్చిన Image ని సెట్ చేసుకోవడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..