పొరపాటున డిలీట్ చేసిన ఫోటోలు/వీడియోలు తిరిగి పొందడం ఎలా ?

254

మీ మొబైల్ లో పొరపాటున డిలీట్ చేసిన ఫోటోలు/వీడియోలు తిరిగి పొందడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..