మీ మొబైల్ లో డిలీట్ అయిపోయిన ఫోటోలు / వీడియోలు /ఫైల్స్ ని తిరిగి పొందడం ఎలా ?

160

మీ మొబైల్ లో డిలీట్ అయిపోయిన ఫోటోలు / వీడియోలు /ఫైల్స్ ని తిరిగి పొందడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..