ఆధార్ లేకుండా కొత్త సిమ్ కార్డు పొందడం ఎలా ?

241

ఆధార్ లేకుండా కొత్త సిమ్ కార్డు పొందడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..