వేరే వాళ్ళ కాల్ హిస్టరీ ని మీ మొబైల్ లో చూడటం ఎలా ?

270

వేరే వాళ్ళ కాల్ హిస్టరీ ని మీ మొబైల్ లో చూడటం ఎలా ? చాలా చిన్న ట్రిక్ …

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..