ఇక పై పేటిఎమ్ ద్వారా లోన్.. లక్ష నుంచి 3 కోట్ల వరకు

229

ఇక పై పేటిఎమ్ ద్వారా లోన్.. లక్ష నుంచి 3 కోట్ల వరకు.. ఎలా Apply చెయ్యాలంటే?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..