గ్యాస్ సబ్సిడీ సొమ్ము ఖాతాలో పడటం లేదా ? ఏం చేయాలి

335

మోడీ గుడ్ న్యూస్..
గ్యాస్ సబ్సిడీ సొమ్ము ఖాతాలో పడటం లేదా ? ఏం చేయాలి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..