ఓటర్ లిస్టులో మీ పేరు ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..

273

21 లక్షల ఓట్లు తొలగించారు.. ఓటర్ లిస్టులో మీ పేరు ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..