మీ ఫోన్ రేడియేషన్ ఎంత ఉందో ఈ చిన్న కోడ్ ఎంటర్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు..

144

మీ ఫోన్ రేడియేషన్ ఎంత ఉందో ఈ చిన్న కోడ్ ఎంటర్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు..
ఎటువంటి App అవసరం లేదు..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..