వెయిటింగ్ లిస్టు లో ఉన్న టిక్కెట్ కన్ఫార్మ్ అవుతుందో లేదో చిటికెలో చెప్పేస్తుంది

266

వెయిటింగ్ లిస్టు లో ఉన్న టిక్కెట్ కన్ఫార్మ్ అవుతుందో లేదో చిటికెలో చెప్పేస్తుంది

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..