రిజర్వేషన్ కౌంటర్ లో బుక్ చేసుకున్న టికెట్ ని ఆన్ లైన్ లో క్యాన్సిల్ చేయడం ఎలా ?

314

రిజర్వేషన్ కౌంటర్ లో బుక్ చేసుకున్న టికెట్ ని ఆన్ లైన్ లో క్యాన్సిల్ చేయడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..