ఇలా చేస్తే ఏ వెబ్ సైట్ ని అయినా బ్లాక్ చేసేయొచ్చు

326

ఇలా చేస్తే ఏ వెబ్ సైట్ ని అయినా బ్లాక్ చేసేయొచ్చు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..