జియోఫోన్ కి పోటీగా గూగుల్ ఫోన్.. ఫీచర్లు ఏంటో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే..

201

జియోఫోన్ కి పోటీగా గూగుల్ ఫోన్.. ఫీచర్లు ఏంటో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..