ఇండియాలో మొదటిసారిగా చిన్న పిల్లల కోసం ఫోన్..

309

ఇండియాలో మొదటిసారిగా చిన్న పిల్లల కోసం ఫోన్.. ఫీచర్లు తెలిస్తే ప్రతి తల్లితండ్రి ఈ ఫోన్ కొంటారు..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..