గెలిచిన వెంటనే తెలంగాణ ప్రజలకు బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్న KCR ఏంటో తెలుసా ?

251

గెలిచిన వెంటనే తెలంగాణ ప్రజలకు బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్న KCR ఏంటో తెలుసా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..