మీకు కూతురు పుడితే బ్యాంకు అకౌంట్లో కి నేరుగా 5 లక్షలు..

219

ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్..
మీకు కూతురు పుడితే బ్యాంకు అకౌంట్లో కి నేరుగా 5 లక్షలు..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..