మీరు ATM మెషిన్ లో డబ్బు డ్రా చేసి వెంటనే వచ్చేస్తున్నారా ?

353

మీరు ATM మెషిన్ లో డబ్బు డ్రా చేసి వెంటనే వచ్చేస్తున్నారా ? అయితే మీకు డేంజరే..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..