గూగుల్ కొత్త Update Android 10 వచ్చేసింది ఏ ఏ మొబైల్స్ కి వర్తిస్తుంది ?

127

గూగుల్ కొత్త Update
Android 10 వచ్చేసింది
ఏ ఏ మొబైల్స్ కి వర్తిస్తుంది
పూర్తి వివరాలు మీ కోసం

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..