వారంలో ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ బుక్ చేసినా ఒక్క రోజులోనే డెలివరీ ఈ ఆఫర్ ఎలా పొందాలి ?

145

అమెజాన్ డే బంపర్ ఆఫర్
వారంలో ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ బుక్ చేసినా ఒక్క రోజులోనే డెలివరీ
ఈ ఆఫర్ ఎలా పొందాలి ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..