జలీల్ ఖాన్ కూతురికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ టీడీపీ గెలుస్తుందా వైసీపీ గెలుస్తుందా?

172