ల‌గ‌డ‌పాటి రాజ‌గోపాల్ చెప్పిని విధంగా తెలంగాణ ఎన్నిక‌ల్లో స్వ‌తంత్రులు కింగ్ మేక‌ర్లు అవుతారు అనుకుంటున్నారా ?

244