ఒంగోలులో 2019 ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ అభ్యర్ది గెలుస్తారు అని మీరు భావిస్తున్నారు?

629