9వ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి వీరిలో ఎవ‌రు ఎలిమినేట్ అవుతారు అని మీ అభిప్రాయం?

453