ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి వీరిలో ఎవ‌రు ఎలిమినేష‌న్ అవుతారు అని మీరు భావిస్తున్నారు

490