ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎవ‌రు ఎలిమినేట్ అవుతారు అని మీరు భావిస్తున్నారు?

486