ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవ‌రు అని మీరు భావిస్తున్నారు ?

359