ఈ వారం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎవ‌రు ఎలిమినేట్ అవుతార‌ని మీరు భావిస్తున్నారు?

535