పాలకొల్లులో వీరిలో ఎవరు ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తారు అని భావిస్తున్నారు?

206