2వ క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్ లో ఏ టీమ్ గెలుస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారు?

160