వ‌చ్చే ఎన్నిక‌ల్లో ముద్ర‌గ‌డ ఏ పార్టీకి స‌పోర్ట్ ఉంటుంది అని భావిస్తున్నారు?

218