అరవింద సమేత త్రివిక్రమ్ పాత సినిమాలను పోలి ఉంటుంది అని భావిస్తున్నారా ?

422