తెలంగాణలో ఈసారి మహిళలకు కేబినెట్లో చోటు దక్కుతుంది అని భావిస్తున్నారా ?

251