తెలంగాణ ఎన్నిక‌ల ఫ‌లితాల ఎఫెక్ట్ ఏపీ ఎన్నిక‌ల పై ప‌డుతుంది అని భావిస్తున్నారా?

229