బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేష‌న్ ఉంటుంది అని భావిస్తున్నారా?

386