వైసీపీకి 130 సీట్లు వస్తాయి అంటున్న సర్వేల్లో నిజం ఉందని భావిస్తున్నారా?

538