తెలంగాణ‌లో ల‌గ‌డ‌పాటి స‌ర్వే నిజం అవుతుంది అని భావిస్తున్నారా ?

242